Koło Naukowe Krytyków Artystycznych UMK

Koło Naukowe Krytyków Artystycznych UMK

e-mail: ignoranci.kultury@gmail.com


Przewodniczący:
Kajetan Giziński
Opiekun:
doktor Małgorzata Jankowska

Ignoranci Kultury i Sztuki

Ignoranci Kultury i Sztuki